Λύκειο

alg_a

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

geo_a

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

alg_b

Άλγεβρα B΄ Λυκείου

Άλγεβρα B΄ Λυκείου - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

geo_b

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

math_b

Μαθηματικά B΄ Λυκείου Θετικών σπουδών

Μαθηματικά B΄ Λυκείου Θετικών σπουδών - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

g_1

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Θετικών σπουδών τεύχος Α

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Θετικών σπουδών τεύχος B - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

g_2

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Θετικών σπουδών τεύχος B

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Θετικών σπουδών τεύχος B - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

g_epan

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Θετικών σπουδών

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Θετικών σπουδών τεύχος B - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.