Επαγγελματικό Λύκειο

a_epal

Άλγεβρα Α΄ ΕΠΑ.Λ.

Άλγεβρα Α΄ ΕΠΑ.Λ. - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

b_epal

Άλγεβρα Β΄ ΕΠΑ.Λ.

Άλγεβρα Β΄ ΕΠΑ.Λ. - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

g_epal

Μαθηματικά Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Μαθηματικά Γ΄ ΕΠΑ.Λ. - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.

g_epal_2022

Μαθηματικά Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Μαθηματικά Γ΄ ΕΠΑ.Λ. - Μπάρλας Αναστάσιος Χ.